Kategorije

 

B kategorija
Jednokratno 6.150,00 kn;

Na rate 6.457,50 kn;

– u cijeni 30 sati teorije  i 35 sati vožnje

B kategorija - automatic
Jednokratno 6.850,00 kn;

Na rate 7.192,50 kn;

– automatik vozilo s prenamjenom za potrebe kandidata

– u cijeni 30 sati teorije  i 35 sati vožnje

B kategorija (ako posjedujete A1, A2, A ili AM)
Jednokratno 4.620,00 kn;

Na rate 4.851,00 kn;

– u cijeni 4 sata teorije i 30 sati vožnje

A kategorija
Jednokratno 5.400,00 kn;

Na rate 5.670,00 kn;

– u cijeni 30 sati teorije  i 25 sati vožnje

A kategorija (ako posjedujete B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D,D+E,H)
Jednokratno 2.700,00 kn;

Na rate 2.835,00 kn;

– u cijeni 15 sati vožnje

A kategorija (ako posjedujete A1, A2, B)
Jednokratno 1.800,00 kn;

Na rate 1.890,00 kn;

– u cijeni 10 sati vožnje

A1 kategorija
Jednokratno 4.300,00 kn;

Na rate 4.515,00 kn;

– u cijeni 30 sati teorije  i 20 sati vožnje

A1 kategorija (ako posjedujete B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D,D+E,H,AM)
Jednokratno 2.550,00 kn;

Na rate 2.677,50 kn;

– u cijeni 15 sati vožnje 

A1 kategorija (ako posjedujete AM)
Jednokratno 1.700,00 kn;

Na rate 1.785,00 kn;

– u cijeni 10 sati vožnje

A2 kategorija
Jednokratno 4.500,00 kn;

Na rate 4.725,00 kn;

– u cijeni 30 sati teorije i 20 sati vožnje

A2 kategorija (ako posjedujete B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D,D+E,H,AM, A1)
Jednokratno 2.700,00 kn;

Na rate 2.835,00 kn;

– u cijeni 15 sati vožnje

A2 kategorija (ako posjedujete AM, A1)
Jednokratno 1.800,00 kn;

Na rate 1.890,00 kn;

– u cijeni 10 sati vožnje

AM kategorija
Jednokratno 3.450,00 kn;

Na rate 3.622,50 kn;

– u cijeni 30 sati teorije i 15 sati vožnje

AM kategorija (ako posjedujete F, G)
1.7100 kn;

Na rate 1.795,50 kn;

– u cijeni 4 sata teorije i 10 sati vožnje

 

Cijene pojedinačnih sati (po potrebi)

 

Cijena sata teorije
30,00 kn 
Cijena sata vožnje B kategorije
150,00 kn
Cijena sata vožnje B kategorije - automatic vozila sa prenamjenom za potrebe kandidata
170,00 kn 
Cijena sata vožnje A1 kategorije
170,00 kn 
Cijena sata vožnje A2 kategorije
180,00 kn 
Cijena sata vožnje A kategorije
180,00 kn 
Cijena sata vožnje AM kategorije
170,00 kn 
Cijena ispisnine
150,00 kn 

 

Naknade

 

Naknada za korištenje vozila B kat. ispit
150,00 kn 
Naknada za korištenje vozila B kat. ispit automatic - automatic; sa prenamjenom za potrebe kandidata
170,00 kn
Naknada za korištenje vozila A kat. ispit
180,00 kn 
Naknada za korištenje vozila A1 kat. ispit
170,00 kn 
Naknada za korištenje vozila A2 kat. ispit
180,00 kn 
Naknada za korištenje vozila AM kat. ispit
170,00 kn 

 

Dodatni troškovi

 

Liječnički pregled (medicina rada)
350,00 – 400,00 kn
HAK
Ispit prve pomoći 118,75 kn;

Ispit teorije 147,50 kn;

Ispit vožnje B kategorije 236,25 kn;

Ispit vožnje AM, A1, A2 i A kategorije 205,00 kn;

Tečaj prve pomoći
550,00 kn 

 

Posebne kategorije u autoškoli Formula:

  • B KATEGORIJA - polaganje na AUTOMATIC VOZILU
  • B KATEGORIJA - polaganje na AUTOMATIC VOZILU S PRENAMJENOM ZA POTREBE KANDIDATA
  • A2 KATEGORIJA - polaganje na YAMAHA YBR 250 s mjenjačem ili
    • polaganje na PIAGGIO BEVERLY s automatskim mjenjačem
  • A1 KATEGORIJA - polaganje na YAMAHA YBR 125 s mjenjačem ili
    • polaganje na PIAGGIO LIBERTY s automatskim mjenjačem
  • A KATEGORIJA - polaganje YAMAHA MT 07 s mjenjačem
  • AM KATEGORIJA - polaganje na YAMAHA NEOS s automatskim mjenjačem

 

PDV JE UKLJUČEN U CIJENU