U.O FORMULA, vl Darko Adamović, Frana Kurelca 4, OIB 68344561407 kao izvršitelj obrade podataka prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.), te sukladno Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače ( NN 132/17 i 06/18 ) te MUP-ovim odredbama; prilikom upisa u našu autoškolu prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke; ( ime i prezime, vrstu i broj identifikacijske isprave, spol, državu i adresu prebivališta i rođenja, državljanstvo, datum i mjeto rođenja, svoj broj kontakta ( tel/mobitel ). Ovi podaci proslijeđuju se nadležnim tijelima kao što su HAK i MUP

Sadržaj Vaših osobnih podataka prikuplja se u svrhu statističke obrade podataka, te je namjenjena isključivo za potrebe autoškole; koja svojom djelatnošću dotiče ovaj proces.

Vaši podaci biti će uništeni sukladno Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače ( NN 132/17 i 06/18 ).

Svojim potpisom ili označenim poljem u kontakt formi potvrđujete da ste obavješteni o načinu prikupljanja, obujmu prikupljenih podataka, korištenju i obradi osobnih podataka, te da ste s postupanjem na ovakav način suglasni.